Inom migrationsområdet har jag bland annat arbetat med en genomgående granskning av asylprocessen för asylsökande med diskrimineringsgrund sexuell läggning och könsidentitet utifrån ett normkritiskt perspektiv. Jag har också utvärderat Migrationsverkets utvecklingsarbete för en förbättrad information till de asylsökande. För det statliga integrationsarbetet och arbetet för mänskliga rättigheter har jag tagit fram underlag för en systematisk uppföljning.