Ibland behöver en verksamhet en resurs som kan leda ett projekt eller en process framåt. Med en extern blick på verksamheten kan det vara lättare att få överblick och identifiera framkomliga vägar framåt. Utifrån en gedigen erfarenhet av projektarbete och processledning lotsar Spira projekt eller verksamheter genom en förändringsfas.