Idag finns krav på ett systematiskt kvalitetsarbete inom en rad offentliga verksamheter. En strategisk styrning och utveckling möjliggörs genom tydligt definierade mål och en systematisk uppföljning. Spira kan leda din organisation i framtagandet av en målstruktur som tydliggör kopplingen mellan det övergripande syftet och mål på längre och kortare sikt samt den konkreta verksamheten (en så kallad förändringsteori).  Spira kan också ta fram konkreta handlingsplaner för uppföljning samt genomföra utbildningar om uppföljning och utvärdering.