Jag har utvärderat en rad utvecklingsinsatser inom utbildningsområdet, såväl utifrån ett statligt som kommunalt perspektiv. Bland mina erfarenheter finns utvärderingar av de statliga satsningarna Matematiksatsningen, Utbildningssatsning mot mobbning och diskriminering samt Nationellt centrum för språk, läs och skrivutveckling. Jag har också utbildat projektledare för lokala utvecklingsprojekt kring utvärdering och uppföljning. Just nu utvärderar jag läxhjälpsverksamhet på skolor i utanförskapsområden, på uppdrag av Skolverket. Under min tidigare anställning på Riksrevisionen har jag arbetat med granskning av den statliga tillsynen och kvalitetsgranskningen av skolan. Bland Spiras kunder finns en rad kommuner som fått sitt utvecklingsarbete inom matematik utvärderat.