Kännetecknande för Spiras arbete med utredning och utvärdering är lyhördheten för uppdragsgivarens situation och ambitioner samt förmågan att tydliggöra de faktorer som är avgörande för verksamhetens resultat. Utvärderingarna utformas utifrån varje uppdragsgivares behov och har alltid ett framåtsiktande perspektiv. Med hjälp av verktyg såsom teoribaserad utvärderingsmetod och EU-kommissionens utvärderingskriterier kan ett systematiskt upplägg och genomförande säkerställas.