Uppdragsgivare

 

AFA FörsäkringBurlövs kommunSuntarbetslivTanums kommunlogotyp Universitets- och högskolerådet (UHR)Länsstyrelsen Västmanlands län

Omdömen från uppdragsgivarna

Spira skickar efter varje avslutat uppdrag en enkät till uppdragsgivaren. Denna uppföljning har genomförts sedan företagets nystart 2013 och omfattar de uppdrag där företaget har stått för minst hälften av genomförandet. 30 av 31 uppdragsgivare har besvarat enkäten. Vi är glada att näst intill samtliga uppdragsgivare ger Spira högsta eller näst högsta betyg på alla frågor.

”Vi har sökt länge och du hittade ett sätt att få ner det på pränt så att vi alla tror att vi kan få en bild av vad vi utför på individnivå och så småningom på gruppnivå. Du har respekt för oss och vårt arbete vilket du visar. Vi har också fått något vi kan visa upp för anslagsgivare som vi känner oss stolta över. Vi kommer att rekommendera dig.”

/Eva Gussing, Qjouren

”Genomförde en professionell process från idé till genomförande. Förstod kundens behov och gav förslag utöver vår kravspec – proffsigt! Mkt självgående.”

/Joakim Scheele, Forum för levande historia

”Spira skapade förståelse/byggde upp en kunskap innan de gick in i utvärderingen. De var bra bollplank i förarbetet och under själva processen. Arbetet resulterade i en lättförståelig rapport. De var mycket bra på att lämna användbara rekommendationer. Även de som intervjuats har uppfattat Spira som seriösa och lätta att tala med.”

/Ida Aronsson Hammar, Tanums kommun

Ner