symbol

Spira utvärdering hjälper offentliga aktörer och organisationer till en medveten och framgångsrik verksamhetsutveckling.

Spira erbjuder gedigna kunskapsunderlag i form av utvärdering, uppföljning och utredning samt stödjer din organisation att hitta former för systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning.

Spira erbjuder också processtöd och projektledningstjänster.

Spira arbetar i nätverk för att erbjuda en utökad kompetens och kapacitet. Som fristående utvärderingskonsulter arbetar vi nära uppdragsgivaren. Varje uppdrag innebär ett personligt åtagande och ingen försvinner i mängden.

Jag som driver Spira utvärdering heter Elin Törner.
Jag har ett särskilt nära samarbete med Helena Kästel (utblick.nu), Ida Thomson (battra.se) och Anna von Bothmer (anna@vonbothmer.net).

Läs mer om våra tjänster

Ner