symbol

 

Spira utvärdering hjälper offentliga aktörer och organisationer till en medveten och framgångsrik verksamhetsutveckling.
 
 
Spira erbjuder gedigna kunskapsunderlag i form av utvärdering, uppföljning och utredning samt stödjer din organisation att hitta former för systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning.
Spira erbjuder också processtöd och projektledningstjänster.
 
 
Spira arbetar i nätverk för att erbjuda en utökad kompetens och kapacitet. Som fristående utvärderingskonsulter arbetar vi nära uppdragsgivaren. Varje uppdrag innebär ett personligt åtagande och ingen försvinner i mängden.

 

Jag som driver Spira utvärdering heter Elin Törner.

Jag har ett särskilt nära samarbete med Ida Thomson (battra.se)
och Anna von Bothmer (anna@vonbothmer.net).


 

Läs mer om våra tjänster

Ner