Från och med slutet av augusti 2016 är vi nu två personer på Spira! Det känns oerhört roligt att välkomna Anna von Bothmer till företaget. Anna har lång erfarenhet av utredning och utvärdering och kommer med sin starka kompetens och personlighet att lyfta verksamheten mycket. Jag ser ljust på kommande arbete och utveckling!

Uppdateringar av hemsidan med bland annat Annas cv görs inom kort.

/Elin