Vi har under hösten 2016, tillsammans med Bättra konsult, gjort en rolig och inspirarande kartläggning av hur förskolor samarbetar med professionell kultur. Kartläggningen, som gjorts på uppdrag av Kulturrådet, ska användas i Kulturrådets fortsatta arbete med bidraget Skapande skola, där de söker former för att inkludera förskolan. Läs rapporten via länk under Publikationer. Vi följer nu också upp deras pilotsatsning inom Skapande skola, med fokus på kommuner i glesbygd. Även detta är ett samarbete med Bättra konsult.