Skolverket har skickat ut Spiras utvärdering ”Mer än bara läxor!” till samtliga skolor i Sverige. Tillsammans med diskussionsfrågor och Skolverkets egen skrift om läxor ska rapporten bidra till att skolorna arbetar mer genomtänkt med läxor och läxhjälp.