Efter varje avslutat uppdrag skickar vi en enkät till uppdragsgivaren, för att följa upp och utveckla vårt eget arbete. Resultaten av dessa enkäter samt citat från uppdragsgivare finns nu att läsa under fliken “Uppdragsgivare”. Det betyder mycket för oss att uppdragsgivarna uppskattar vår höga ambitionsnivå och ger Spira högsta eller näst högsta betyg på samtliga frågor. Med detta i ryggen fortsätter vi att utvecklas och att stödja en medveten och framgångsrik verksamhetsutveckling hos våra kunder!