Öppen förskola är en verksamhet som i fler och fler kommuner integrerar den pedagogiska verksamheten med integrations- och etableringsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor. Verksamheten har unika möjligheter att fånga upp och möta många olika behov hos utrikes födda kvinnor och deras barn. Sveriges kommuner och regioner har en treårig satsning som sprider kunskap om verksamheten. Spira har varit involverad genom att ta fram en rad rapporter, som finns att läsa under fliken Publikationer. Jag medverkade också som expert på en konferens i Stockholm den 6 mars. Hela konferensen webbsändes och går att se i efterhand. Se särskilt min intervju med Khadija Boubkeur 3:03 h in i sändningen.