Spira har i början av året slutfört utvärderingen av DigiLys – en modell för utvärdering av lärmiljön, på uppdrag av SKL. Med utvärderingen som beslutsunderlag har SKL beslutat att sprida DigiLys-modellen vidare inom ramen för projektet “Uppdrag Psykisk hälsa”. Som en del i kunskapsspridningen publiceras Spiras rapport. En video där resultaten presenteras har också spelats in och finns nu på hemsidan. (Både rapport och video finns via länk under rubriken “Publikationer” här ovan).