Spira har tillsammans med Bättra konsult vunnit ramavtal med Skolverket för utvärdering och processledning! Vårt anbud värderades högst av samtliga anbud. Nu ser vi fram emot spännande utvärderingsuppdrag under de närmaste åren!