Spira utvärdering ger kunskap för en bättre verksamhet

Spira utvärdering hjälper kommuner, regioner, myndigheter och organisationer till en medveten och framgångsrik verksamhetsutveckling.

Spira erbjuder gedigna kunskapsunderlag i form av utvärderingar, kartläggningar och utredningar samt stödjer din organisation att hitta former för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete. Spira erbjuder också processtöd och projektledningstjänster.

Jag som driver Spira utvärdering heter Elin Törner. Jag arbetar i nätverk för att erbjuda en utökad kompetens och kapacitet. Som fristående utvärderingskonsult arbetar jag nära uppdragsgivaren. Varje uppdrag innebär ett personligt åtagande och ingen försvinner i mängden.

Elin Törner

+46 707 19 21 81

elin@spirautvardering.se

Elin Törners CV

Rulla till toppen