Kartläggning, utredning och utvärdering av projekt och verksamhet

Gör vi rätt saker för våra målgrupper? Når vi den utveckling vi önskar? Arbetar vi på ett effektivt sätt?

För att en verksamhet på ett framgångsrikt sätt ska skapa värde för sin målgrupp krävs kunskap om hur verksamheten fungerar och hur den möter målgruppernas behov. Spira erbjuder följeforskning, projektutvärdering och utredning av verksamheter inom myndigheter, organisationer samt regional och kommunal verksamhet. Exempel på sakområden där Spira har erfarenhet är arbetsmarknad och integration (bla. EU:s strukturfonder ESF och AMIF), inkludering, arbetsmiljö, utbildning och kultur.

Kännetecknande för Spiras arbete med utredning och utvärdering är lyhördheten för uppdragsgivarens situation och ambitioner samt förmågan att tydliggöra vad som är avgörande för verksamhetens resultat. Utvärderingar och utredningar utformas utifrån varje uppdragsgivares behov och har alltid ett framåtsiktande perspektiv.

Rulla till toppen