Strategiutveckling och processtöd

Hur ska vi lägga upp vårt projekt? Vad behöver vi göra för att nå våra mål? Hur utformar vi en förändringsteori som faktiskt är användbar? 

Det finns många tillfällen då en verksamhet kan behöva tydliggöra och skapa samsyn kring sin målbild och strategi. Kanske startas ett nytt projekt eller så behöver olika delar av verksamheten arbeta tydligare tillsammans. Spira leder processer och ger rådgivning exempelvis vid utformning av projekt och framtagande av förändringsteorier. Ledord i arbetet är lyhördhet för verksamhetens behov och verksamhetsspecifika upplägg och modeller.

Rulla till toppen