Omdömen från uppdragsgivare

Spira skickar efter varje avslutat uppdrag en enkät till uppdragsgivaren. Denna uppföljning har genomförts sedan företagets nystart 2013 och omfattar de uppdrag där företaget har stått för minst hälften av genomförandet. 41 av 43 uppdragsgivare har besvarat enkäten. Spiras uppdragsgivare har alltid varit nöjda och de blir allt nöjdare. De senaste fem åren har Spiras uppdragsgivare besvarat totalt 100 frågor om genomfört arbete. Av dessa har tre besvarats med betyg 4, övriga 97 frågor har fått det högsta betyget 5. Uppdragsgivarnas svar visas i diagrammet nedan.

Uppdaterat 20231016

Vad säger kunderna om Spira?

”Vi har sökt länge och du hittade ett sätt att få ner det på pränt så att vi alla tror vi kan få en bild av vad vi utför på individnivå och så småningom på gruppnivå. Du har respekt för oss och vårt arbete vilket du visar. Vi har också fått något vi kan visa upp för anslagsgivare som vi känner oss stolta över. Vi kommer att rekommendera dig.”

Eva Gussing QJouren

”Genomförde en professionell process för idé till genomförande. Förstod kundens behov och gav förslag utöver vår kravspec – proffsigt! Mycket självgående.”

Joakim Scheele Forum för Levande Historia

”Spira skapade förståelse/byggde upp en kunskap innan de gick in i utvärderingen. De var ett bra bollplank i förarbetet och under själva processen. Arbetet resulterade i en lättförståelig rapport. De var mycket bra på att lämna användbara rekommendationer. Även de som intervjuats har uppfattat Spria som seriösa och lätta att tala med.”

Ida Aronsson Hammar Tanums Kommun

Rulla till toppen