Systematiskt kvalitetsarbete och uppföljningssystem

Vad vill vi att vår verksamhet ska leda till? Hur vet vi om vi lyckas? Hur får vi bättre koll på det vi gör?

Att arbeta med kvalitetssystem innebär att bestämma sig för i vilken riktning verksamheten ska utvecklas. Det är också ett sätt att lära känna sin verksamhet genom att mäta och synliggöra verksamhetens kvalitet.

En vanlig fälla när det gäller uppföljning är att en mängd kvantitativ och lättillgänglig information samlas in medan det viktigaste, som kan vara mer svårfångat, inte följs upp i lika stor utsträckning. Spira erbjuder stöd att ta fram kvalitets- och uppföljningssystem som kombinerar fokus på det väsentliga med enkelhet och genomförbarhet. Spira har i nära samarbete med organisationer, utformat en grundmodell för att mäta kvalitativa och svårmätbara värden och målsättningar.  

Rulla till toppen