Publikationer

För mig och mitt barn – intervjustudie med utrikes födda kvinnor som besöker öppna förskolor.
Uppdragsgivare: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ett steg in – utvärdering av öppen förskola för språk och integration.
Uppdragsgivare: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Öppen förskola öppnar många dörrar – kunskapsöversikt om utrikes födda kvinnors etablering. Uppdragsgivare: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Verktygslådan – inspiration och metoder för integration och etablering på öppen förskola (Spira ansvarade för del 2). Uppdragsgivare: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Att främja jämställdhet och motverka våld – kartläggning av ekonomisk bistånd utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Västmanland

I de vuxnas våld – kartläggning av kommuners arbete för barn som upplever våld
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Västmanland

Tid för aktivitetsersättning – kartläggning av olika aktörers arbete kopplat till unga med aktivitetsersättning.
Uppdragsgivare: Temagruppen unga i arbetslivet

Utvärdering av DigiLys – en modell för ständig utveckling av lärmiljön
Uppdragsgivare: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Mer än bara läxor – utvärdering av olika typer av läxhjälpsverksamhet
Uppdragsgivare: Skolverket

Rulla till toppen